Právní servis

Právní poradenství

Advokátní kancelář Misarová – Drvota poskytuje právní služby ve všech oborech platného práva České republiky, mezi něž patří zejména:

 

  • Obchodní právo

 

  • Občanské právo

 

  • Právní vztahy k nemovitosti

 

 

  • Trestní právo

 

  • Rodinné právo

 

  • Pracovní právo

 

 

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v rozsahu stanoveném v § 1 odst. 2 zákona. č. 85/1996 Sb. (v platném znění) o advokacii, spočívajícím zejména v zastupování klientů v řízeních před soudy všech stupňů (včetně Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR), zastupování před jinými orgány, zastupování při jednáních s fyzickými a právnickými osobami, udělování právních porad, sepisu listin (zejména smluv), zpracovávání právních rozborů a posudků.


Rychlý kontakt:

 

Účetní a daňová kancelář
Rudolfovská 88/202
České Budějovice 370 01

E-mail: radek.olaj@olaj-ucto.cz
E-mail: kancelar@olaj-ucto.cz
Tel.: +420 380 120 990
Fax: +420 380 123 145
GSM: +420 739 624 365

IČ: 69084190
DIČ: CZ7705311350